Přeskočit na navigaci

Titulní strana

Nabízíme Vám následující služby :

Poskytování daňového a účetního poradenství především ve věcech daní, odvodů a poplatků a ve věcech s nimi souvisejících.

VEDENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE

 • evidence příjmů a výdajů
 • evidence majetku
 • přiznání k dani z přidané hodnoty
 • daňová závěrka
 • dle požadavků klienta průběžné výsledky hospodaření během roku

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

 • kompletní zpracování účetnictví
 • evidence majetku
 • přiznání k dani z přidané hodnoty
 • zpracování podkladů pro daňová přiznání
 • zpracování účetních výkazů a sestav
 • zpracování účetní závěrky
 • dle požadavků klienta průběžné výsledky hospodaření během roku

ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY

 • personální evidence
 • zpracování měsíčních mezd
 • podklady pro odvod pojištění, daní a poplatků
 • výplatní listiny
 • příkazy k úhradě
 • roční zúčtování a roční závěrky
 • zastoupení při kontrolách

Nabízíme Vám spolupráci s daňovým poradcem, členem Komory daňových poradců ČR.

Pro případ poškození klienta v souvislosti s výkonem daňového poradenství je hrazeno z pojištění daňového poradce.

Ceny : smluvní dle druhu a rozsahu poskytnutých služeb.

Karpo-uh